Thai / English 
 
   


                                 คำพยานของ คุณศิวภรณ์ รักการ

      ดิฉันมีครอบครัว และมีลูกสองคนที่กำลังเติบโตและเข้าโรงเรียน ในตลอดระยะเวลา20ปีของการสมรส สามีของดิฉันเป็นคนที่รักและสัตย์ซื่อต่อครอบครัว ดิฉันเองได้พยายามทำหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีในฐานะแม่บ้านตลอดจนการเป็นแม่ที่ดีของลูก ทั้งดิฉันและสามีได้ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาพุทธตามธรรมเนียมและตามประเพณีไทย ดิฉันคิดเสมอว่าตนเองก็ดีพอแล้วเพราะได้ทำดีที่สุดแล้ว แต่ชีวิตของเราทั้งสองก็ปราศจากสันติสุขที่แท้จริง เรามีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยๆ เพราะปัญหาในเรื่องลูก เศรษฐกิจ และหนี้สินที่รุมเร้า ดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันทำงานหนัก และมีรายได้เพิ่มขึ้นมันอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่เมื่อทำงานมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ดิฉันตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองได้และมีความทุกข์ใจ

      อยู่มาวันหนึ่งดิฉันได้ยินการประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางอาจารย์ชนัดดาที่เป็นผู้นำพันธกิจสตรี จากนั้นดิฉันก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มสตรีคริสเตียนเพื่อจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขแท้ ซึ่งดิฉันเองก็มีความสนใจอยู่แล้ว หลังจากเรียนรู้เรื่องพระเจ้าไม่นาน ดิฉันก็ได้เปิดใจออกต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของดิฉันเป็นการส่วนตัว สิ่งที่ตามมาคือดิฉันได้สัมผัสกับความรักอันมหัศจรรย์ที่หลั่งไหลเข้าสู่ส่วนลึกภายในจิตใจอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน มันเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไข และได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้า ได้รับสันติสุขแท้ มีความหวังใหม่ และมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

      หลังจากนั้นอุปนิสัยของดิฉันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อก่อนดิฉันเป็นคนที่ใจร้อน โกรธง่าย และชอบบ่น แต่ปัจจุบันนี้ดิฉันได้ใจเย็นลงมากทีเดียว และรู้จักยกโทษให้คนอื่นๆ ดิฉันรู้จักการขอบคุณพระเจ้าในทุกๆกรณีแทนที่จะเป็นการบ่นดิฉันเริ่มเป็นภรรยาที่ให้เกียรติสามีด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเต็มใจให้เขาเป็นผู้นำในการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาคุณของพระองค์ที่ทรงอภัยโทษความผิดบาปและทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉัน