Thai / English 
 
   


คำพยานของ คุณเนตรนิภา อุดมพันธ์

             ดิฉันได้รับรู้เรื่องราวของพระเจ้าที่ประเทศอเมริกาและได้ประกาศรับเชื่อในปี 2002  ซึ่งการรับเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางศาสนามากกว่าที่จะเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญานที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง โดยดิฉันมีความมุ่งหวังอยู่ที่ความสำเร็จในทางธุรกิจ  ชื่อเสียง เกียรติยศ และทรัพย์สินเงินทอง ถึงแม้ดิฉันจะได้ไปโบสถ์เป็นประจำและพยายามปฎิบัติตนตามคำสอนของพระเจ้า แต่ดิฉันก็หามีความสงบสุขในจิตใจไม่  การดำเนินชีวิตของดิฉันอยู่ที่การใช้ความพยายามของตนเองเป็นหลัก  ดิฉันไม่เคยรู้สึกเพียงพอกับความสำเร็จที่ตนเองได้รับ ดิฉันมักจะยึดเอาความปรารถนาของตนเองเป็นที่ตั้ง จนก่อให้เกิดความโต้แย้งมากมายในชีวิตสมรส ดิฉันชอบทำตัวเป็นใหญ่ในครอบครัว  จนทำให้สามีขาดความมั่นใจและไม่กล้าที่จะทำอะไรหลาย ๆ อย่างเพราะเกรงว่าดิฉันจะไม่พอใจ  ดิฉันไม่เคยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของสามีเลย ในความบาปและข้อผิดพลาดมากมายที่ดิฉันได้กระทำลงไป ดิฉันกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา และไม่มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เพราะคิดว่าดิฉันเองก็ดำเนินชีวิตดีอยู่แล้ว 

         เมื่อดิฉันมีโอกาสเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดูแลครอบครัวของคุณแม่ที่กรุงเทพฯ ดิฉันได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนคริสเตียน ในช่วงต้นปี 2009  ดิฉันได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ของพันธกิจสตรี  เมื่อได้เริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้าไม่นาน  ดิฉันได้พบว่านี่คือสิ่งที่ดิฉันไม่เคยมีความเข้าใจมาก่อนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัย สิ่งที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเมื่อดิฉันเริ่มมองเห็นความบาปในชีวิตของตนเองในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการไม่ให้เกียรติการเป็นผู้นำของสามี ไม่มีเวลาสำหรับลูก และการไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ของแม่บ้านเลยพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีของดิฉันและทรงช่วยให้รู้จักการยอมฟังสามีอย่างนอบน้อม จากเดิมที่ไม่เคยใส่ใจในการทำอาหารและดูแลบ้านเรือน ปัจจุบันนี้ดิฉันได้กระทำในสิ่งนี้และมีความสุขกับการที่ได้ปรนนิบัติสามี และการใช้เวลาดูแลสั่งสอนลูกในทางของพระเจ้า  และสำคัญอย่างยิ่งคือความปิติยินดีและสันติสุขของพระเจ้าได้เกิดขึ้นในดวงใจของดิฉันอย่างแท้จริง นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของดิฉัน เป้าหมายการดำเนินชีวิตของดิฉันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่หัวใจของดิฉันปรารถนาเป็นที่สุดคือการดำเนินชีวิตเพื่อเกียรติยศของพระเจ้าในทุกวิถีทาง