สารอธิษฐาน
      Thai / English 
 
 

จดหมายข่าว

โปรด อ่าน จดหมายข่าว ก่อนหน้านี้ ministrys สตรีในการที่จะ หาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กระทรวง หากคุณต้องการ ที่จะอยู่ใน รายชื่อผู้รับจดหมายส่ง คำขอ และที่อยู่ อีเมลของคุณ

กรุณาคลิ๊ก การอ่าน หรือบันทึก จดหมายข่าว ไฟล์ที่อยู่ ในรูปแบบ PDF

กันยายน 2019
มิถุนายน 2019
เมษายน 2019
กุมภาพันธ์ 2019
ตุลาคม 2018
กันยายน 2018
มิถุนายน 2018
เมษายน 2018
มกราคม 2018
กันยายน 2017
มีนาคม 2017
มกราคม 2017
กันยายน 2016
กรกฎาคม 2016
พฤษภาคม 2016
มีนาคม 2016
มกราคม 2016
พฤศจิกายน 2015
สิงหาคม 2015
กรกฎาคม 2015
พฤษภาคม 2015
มีนาคม 2015
ธันวาคม 2014
ตุลาคม 2014
สิงหาคม 2014
เมษายน 2014
พฤษภาคม 2013
กุมภาพันธ์ 2013
ตุลาคม 2012
สิงหาคม 2012
เมษายน 2012
มีนาคม 2011
มีนาคม 2011
คริสมาสต์ 2010
พฤศจิกายน 2010
กรกฎาคม 2010
กันยายน 2009
พฤษภาคม 2009
กุมภาพันธ์ 2009
ตุลาคม 2008
มิถุนายน 2008
มีนาคม 2008
สิงหาคม 2007
พฤษภาคม 2007
พฤศจิกายน 2006
เมษายน 2005
พฤษภาคม 2004
กรกฎาคม 2003

  
เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านทั้งให้ท่านมีใจปราถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์

ฟิลิปปี 2:13