MP3 / Books
      Thai / English 
 
   
คำสอนของพันธกิจสตรีแห่งประเทศไทยมีอยู่ในยูทูป


กรุณากดลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเลือกรายการคำสอนในหัวข้อต่างๆของพันธกิจสตรี ซึ่งมีอยู่ในยูทูป
กรุณากดที่นี่...
น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับสตรี

คำสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุภาพสตรีให้มีคุณลักษณะของความงามในสายพระเนตรของพระเจ้า โดยการปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้อง ในฐานะสาวโสด ภรรยา และบทบาทของมารดา  
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


 
MP3
 
Book
 
     
     
       
       
       
ผลของพระวิญญาณ

เป็นการศึกษารายละเอียดผลของพระวิญญาณทั้งเก้าประการ ซึ่งจะช่วยให้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอันจะก่อให้เกิดผลที่แท้จริงและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อเกียรติยศของพระเจ้า
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่
MP3
 
Book 
     
     
       
       
       
พงศาวดารแห่งการไถ่

บทเรียนนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความหมายของภาพพจน์ต่างๆ ของพระผู้ไถ่ เริ่มต้นจากหนังสือปฐมกาลไปจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ และรวมทั้งการอธิบายความหมายของพลับพลาอย่างละเอียด
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่

MP3
 
Book 
     
     
       
       
       
ผู้เป็นสุขแท้  

ป็นการศึกษาคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความหมายและเต็มไปด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่

MP3
 
Book 
     
     
       
       
       
การนับราคาในการเป็นสาวกแท้ 

ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจในเงื่อนไขที่สำคัญ ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงหยิบยื่นให้แก่ทุกๆคนที่ต้องการเป็นสาวกแท้ของพระองค์    
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
การเปลื้ยงทิ้งตัวเก่า 

ท่านจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับธรรมชาติบาป (ตัวเก่า)ที่พระเจ้าไม่พอพระทัย ตลอดจนการมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
การเชื่อฟังโดยความเชื่อ  

บทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านได้รู้ว่าคริสเตียนจะสามารถดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้าและสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงแต่งตั้งได้อย่างไร เพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยความตั้งใจหรือด้วยความพยายามของมนุษย์เอง     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
ข่าวประเสริฐที่แท้จริง  

ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหัวใจของข่าวประเสริฐตามหลักของพระคัมภีร์ เพราะหลายคนเข้าใจผิดในประเด็นนี้จึงเป็นเหตุให้การเป็นพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไร้ประสิทธิภาพ และบางครั้งก็กลายเป็นการหลอกลวงให้คนหลงเชื่อในสิ่งทิ่ผิดไปจากหลักคำสอนของพระคัมภีร์     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
สัญญาณยุคสุดท้าย  

ท่านจะได้เข้าใจและรู้จักสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่บ่งชี้ถึงยุคสุดท้าย ก่อนถึงวันพิพากษาโลกและสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกจะถูกทำลายจนหมดสิ้น     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
สตรีกับงานรับใช้  

ท่านจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับงานรับใช้ของสตรีตามการออกแบบของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างไปจากงานรับใช้ของบุรุษมากทีเดียว     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
บทบาทของมารดา  

ท่านจะเข้าใจถึงความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรของตนตามการออกแบบของพระเจ้า ซึ่งมีความสำคัญมากในสายพระเนตรของพระองค์     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
การเป็นพยานและการติดตามผล  

บทเรียนนี้จะสอนให้รู้ถึงเคล็ดลับในการเป็นพยาน และการติดตามผลอย่างถูกหลัก และอย่างมีประสิทธิภาพ     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
พระเจ้าสำหรับทุกๆฤดูกาล  

ท่านจะได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในทุกๆสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าปรารถนา หรือไม่น่าปรารถนาก็ตามที ชัยชนะมีไว้พร้อมแล้วสำหรับบุตรของพระองค์     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


     
     
       
       
       
ความแตกต่างของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์  

ท่านจะได้เรียนรู้หลักข้อเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ และวิธีการเป็นพยานกับชาวพุทธอย่างถูกต้อง     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่