MP3 / Books
      Thai / English 
 
   
MP3 and Books


น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับสตรี

คำสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้างสุภาพสตรีให้มีคุณลักษณะของความงามในสายพระเนตรของพระเจ้า โดยการปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้อง ในฐานะสาวโสด ภรรยา และบทบาทของมารดา  
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่


 
MP3
 
Book|  310 11  |  12 13 14 15 16 17 |  18 19  |  20  |  21  |  22  |  23  | 24  |  25  | 26  | 27  | 28  |  29 30  |  31  |  32  |
 
     
     
       
       
       
ผลของพระวิญญาณ

เป็นการศึกษารายละเอียดผลของพระวิญญาณทั้งเก้าประการ ซึ่งจะช่วยให้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอันจะก่อให้เกิดผลที่แท้จริงและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อเกียรติยศของพระเจ้า
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่
MP3
 
Book


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11

 
     
     
       
       
       
พงศาวดารแห่งการไถ่

บทเรียนนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความหมายของภาพพจน์ต่างๆ ของพระผู้ไถ่ เริ่มต้นจากหนังสือปฐมกาลไปจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ และรวมทั้งการอธิบายความหมายของพลับพลาอย่างละเอียด
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่

MP3
 
Book1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
 
     
     
       
       
       
ผู้เป็นสุขแท้  

ป็นการศึกษาคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความหมายและเต็มไปด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง     
อ่านรายละเอียด.......กดที่นี่

MP3
 
Book1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 
     
     
       
       
       
สตรีที่ดีเลิศ


MP3
 1 |
   
     
   
       
       
< >