รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียน

 
 
  Thai / English 
 
 
น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับสตรี (God’s Will for Women)  

     MP3 250 บาท, หนังสือ 100 บาท, ความยาวของคำสอน 40.54 ชั่วโมง

เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสตรีให้มีคุณลักษณะของความงามในสายพระเนตรของพระเจ้าเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้า และก้าวไปสู่การเจริญเติบโตและรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานแห่งพระวจนะของพระองค์ สำหรับสาวโสดจะได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับในการเลือกคู่ครองและการเตรียมชีวิตสู่การสมรสตามชอบพระทัยพระเจ้า สำหรับสตรีที่สมรสแล้วจะได้เรียนรู้ถึงการก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นภรรยาที่ดีเลิศที่พระเจ้าทรงพอพระทัย รวมทั้งบทบาทของการเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงดูและสั่งสอนลูกๆในทางที่พระเจ้าทรงวางมาตรฐานเอาไว้ บทเรียนนี้มีความยาวทั้งสิ้น 41 ชั่วโมง (ราคา MP3 รวมหนังสือ 350 บาท)ผลของพระวิญญาณ (Fruit of The Spirit)

     MP3 150 บาท, หนังสือ 150 บาท, ความยาวของคำสอน 20.27 ชั่วโมง

เป็นการศึกษารายละเอียดผลของพระวิญญาณทั้งเก้าประการ ซึ่งจะช่วยให้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตอันจะก่อให้เกิดผลที่แท้จริงและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อเกียรติยศของพระเจ้า ทั้งจะก่อให้เกิดความเข้าใจด้วยว่าทำไมหลายคนที่อ้างตนเองว่าเป็นคริสเตียนแล้วแต่กลับดำเนินชีวิตที่ไร้ผลฝ่ายวิญญาณโดยประสบกับความพ่ายแพ้และขาดสันติสุขในชีวิต บทเรียนนี้จะช่วยให้รู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาฝ่ายวิญญาณและเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความยาวของบทเรียนคือ 20 ชั่วโมง (ราคา MP3 รวมหนังสือ 300 บาท)พงศาวดารแห่งการไถ่ (Chronicles of Redemption)

     MP3 250 บาท, หนังสือ 150 บาท, ความยาวของคำสอน 46.26 ชั่วโมง

เป็นบทเรียนที่ให้รายละเอียดตั้งแต่การเริ่มต้นของการทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงจุดเริ่มต้นของซาตาน และการล้มลงในความบาปของมนุษย์ และความจำเป็นที่จะต้องมีพระผู้ไถ่เพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปและความตาย และยังจะช่วยให้เข้าใจในความหมายของภาพพจน์ต่างๆ เกี่ยวกับพระผู้ไถ่อย่างชัดเจน เริ่มต้นจากหนังสือปฐมกาลไปจนถึงพระคัมภีร์พระคัมภีร์ใหม่เมื่อแผนการไถ่ได้เสร็จสิ้นลง นอกจากนี้ยังได้เจาะลึกถึงความหมายของพลับพลาอย่างละเอียด ทั้งยังจะช่วยให้มีรากฐานอันมั่นคงในความเชื่อและเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนและผู้ที่ยังไม่เคยเป็นคริสเตียน บทเรียนนี้มีความยาวทั้งสิ้น 46 ชั่วโมง (ราคา MP3 รวมหนังสือ 400 บาท)ผู้เป็นสุขแท้ (The Beatitudes)

     MP3 150 บาท, หนังสือ 150 บาท, ความยาวของคำสอน 18.30 ชั่วโมง

เป็นการศึกษาคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์แบบเจาะลึก ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความหมายและเต็มไปด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง บทเรียนจะช่วยให้เข้าใจในรายละเอียดของวิธีที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยจากความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของผู้ที่เป็นคริสเตียนและผู้ที่ยังไม่เป็นคริสเตียนด้วย และจะนำไปสู่ชัยชนะและเสรีภาพในการเดินกับพระเจ้าด้วยความบรมสุขแท้ในทุกๆสถานการณ์ ความยาวของบทเรียนคือ 18 ชั่วโมงครึ่ง. (ราคา MP3 รวมหนังสือ 300 บาท)สตรีที่ดีเลิศ (Woman of Excellence)

     MP3 70 บาท, ไม่มีหนังสือ, ความยาวของคำสอน 1.14 ชั่วโมง

เป็นคำเทศนาที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของสตรีที่ดีเลิศในสายพระเนตรของพระเจ้า มีความยาวชั่วโมงกว่า (MP3 ราคา 70 บาทไม่มีหนังสือควบคู่)

    ท่านสามารถหาซื้อบทเรียนในระบบ MP3 และ หนังสือ
ได้ตามร้านหนังสือคริสเตียนที่จัดจำหน่ายตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:
ีร์ในหัวข้อต่างๆ มีอยู่ใน ระบบ MP3 โดยมีหนังสือที่เป็นโครงเรื่องควบคู่ด้วย ท่านสามารถสั่งซื้อบทเรียนได้ ในกรุงเทพฯ ซำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือคริสเตียนภายในกรุงเทพฯ ดังนี้:
ที่อยู่:

1.  ร้านหนังสือ เรเดียน (Radiant book Centre)  


10  ซอยพัฒนาการ 17  ถนนพัฒนาการ สวนหลวง  กทม. 10250
Tel. 02-319-0399/02-319-0400


2.  CED สถาบันพัฒนาคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร

 
433/11 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 02-2861067-8


3. ใจสมาน บุคสโตร์

10-12 สุขุมวิท ซอย 6,
ถนน สุขุมวิท, เขต คลองเตย , กรุงเทพฯ 10110
Tel. 02-253-0082

4. ศูนย์หนังสือคริสตจักร สะพานเหลือง

586 ถนน พระรามสี่,
บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
Tel. 02-286-1141


5. ร้านประเสริฐ บุคสโตร์ (ศูนย์หนังสือ ซี แอล ซี)

ซอย ปราโมทย์ , สีลม ซอย 26, เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 02-234-23821067-8

สำหรับท่านที่ประสงค์จะสั่งซื้อบทเรียนผ่านทางไปรษณีย์

โปรดส่งอีเมล์ มาที่ chanaddah1@gmail.com