ติดต่อเรา
      Thai / English 
 

      
         

 
 ยินดีรับเชิญเป็นวิทยากร
       ติดต่อเรา
 
คุณชนัดดามีใจยินดีรับใช้การทำหน้าที่เป็นวิทยากรในด้านการสอนกลุ่มสตรี เช่น การอบรม รีทรีท และการสัมมนาต่างๆ กรุณาติดต่อได้ผ่านทางอีเมลล์