กิจกรรม
      Thai / English 
 
 

กิจกรรม
     
หน้า 1 | 2 | 3 
 
  ประกาศกิตติคุณกับกลุ่มคนไทยในสวิสเซอร์แลนด์      
         
   
         
         
         
         
         
  กลุ่มสตรีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์      
         
     
         
  กลุ่มสตรีที่ได้ร่วมเข้ารับการอบรมในประเทศเยอรมัน      
         
     
         
  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในยุโรป      
         
     
         
     
         
  สตรีที่ได้รับการเสริมสร้างในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา