กิจกรรม
      Thai / English 
 
 

กิจกรรม
     
หน้า  1 | 2 | 3 
 
  ชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง !      
         
   
         
  ชั้นเรียนรวีวารศึกษาที่คริสตจักร      
         
     
         
  กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ที่บ้านประจำสัปดาห์      
         
     
         
  การสอนและการนมัสการร่วมกัน      
         
     
         
  จำหน่ายบทเรียนและ MP3 หลังการประชุมสตรี      
         
     
         
  สามัคคีธรรมด้วยอาหาร หลังการเรียนรู้พระวจนะ